WAŻNE SPRAWY!!!

Pierwsza sprawa:

*trenerzy proszą aby kilka osób z grupy późniejszej przychodziło na trening wcześniejszy, gdyż jest za dużo osób i trudno prowadzić zajęcia!!!

*w tym tygodniu należy zadeklarować i zapłacić na zestaw treningowy czapka z kominem cena 45zł.

*w tym również tygodniu należy uregulować wpłatę na stronę futbolowo w wysokości 10zł.